ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಕ್ರೈನೊಲಾಜಿ (ಮಧುಮೇಹ ಮತ್ತು ಅಂತಃಸ್ರಾವಶಾಸ್ತ್ರ)


ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಕ್ರೈನೊಲಾಜಿ ವಿಭಾಗವು ದೇಶದಲ್ಲಿಯೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉಪಕರಣಗಳುಳ್ಳ ಹಾರ್ಮೋನಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಆಸ್ಫತ್ರೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಎಲ್ಲ ಹಾರ್ಮೋನಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆರಂಭದಿಂದ ಕೊನೆಯವರೆಗಿನ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಮತ್ತು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.

OUR STORY

Know About Us

Why Manipal?

ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮತ್ತು ಎಂಡೋಕ್ರೈನೊಲಾಜಿ ವಿಭಾಗವು  ಹಾರ್ಮೊನಲ್ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷಜ್ಞರಾಗಿರುವ ಪರಿಣಿತ ಎಂಡೋಕ್ರೈನೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಗಳ ತಂಡದ ಮನೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಭಾಗದದುದ್ದಕ್ಕೂ, ರೋಗಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಅವರು ವಿಸ್ತಾರ ಶ್ರೇಣಿಯ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Treatment & Procedures

ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ

ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು, ನಿರ್ಬಂಧಿಸಲು ಅಥವಾ ಹೊರಹಾಕಲು ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾರ್ಮೋನಿನ ಅಸ್ವಸ್ಥೆಯ ವಿಧವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಔಷಧದ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಅಥವಾ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಇದರಿಂದ ಒಂದು ಹಾರ್ಮೋನು ಅಥವಾ ಹಲವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ನಿಯಂತ್ರಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಧುಮೇಹಿಗಳಲ್ಲಿ ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ…

Read More

ಎಂಡೋಕ್ರೈನೊಲಾಜಿಯಲ್ಲಿ ಆರೋಗ್ಯಾರೈಕೆಯ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಲ್ಯಾಬ್ ಗಳು ನವೀನ ರೋಗ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವಿಕೆ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಸಹ ಪರಿಣಿತಿ ಎಂಡೋಕ್ರೈನೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಗಳಿಗೆ ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಮಧುಮೇಹದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರ್ಣಯಕ್ಕಾಗಿ, ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಿಶೇಷ ಎಂಡೋಕ್ರೈನೊಲಾಜಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಸರಿಯಾದ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ಪರೀಕ್ಷಾ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಕೆಳಗಿನವುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ: 

 • ಐದು ದಿನದ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಸೆನ್ಸಾರ್(ಮಧುಮೇಹ) ಪರೀಕ್ಷೆ 

 • ಓರಲ್ ಗ್ಲುಕೋಸ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ 

 • ಮೂತ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ 

 • ಟಿಎಸ್ಎಚ್ ರಕ್ತ ಪರೀಕ್ಷೆ 

 • ಥೈರಾಯಿಡ್ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ 

 • ಎಸಿಟಿಎಚ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ 

 • ಸಿಆರ್ಎಚ್ ಸ್ಟಿಮ್ಯುಲೇಷನ್ ಪರೀಕ್ಷೆ 

 • ವೀರ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆ 

 • ಡೆಕ್ಸಮೆಥಾಸೊನ್ ನಿಗ್ರಹ ಪರೀಕ್ಷೆ

 • ಫೈನ್-ನೀಡಲ್ ಆಸ್ಪಿರೇಶನ್ ಬಯಾಪ್ಸಿ ಪರೀಕ್ಷೆ

 • ಮೂಳೆ ಸಾಂದ್ರತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ

 

Facilities & Services

ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು - ಹಾರ್ಮೋನು ನಿಯಂತ್ರಣ - ಸಿನ್ಥೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನು ಚಿಕಿತ್ಸೆ(ಇನ್ಸುಲಿನ್, ಥೈರಾಯಿಡ್, ಇತ್ಯಾದಿ)- ಶಸ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಗ್ರಂಥಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ) -ಖಿಮೋಥೆರಪಿ (ಗ್ರಂಥಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇದ್ದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ)

FAQ's

During your first visit, your medical history will be taken and examined, after which consultation with an endocrinologist will decide which tests you need to take. Certain test reports may take time to come back from the lab, so you may be asked to return at a later date.

Following are the risk factors:

 • Obesity

 • Family history

 • Age

 • PCOS

 • High blood pressure

To avoid these risk factors, visit our diabetes hospital in Old Airport Bangalore.

Fatigue Increased thirst Blurred vision Slow healing of sores and wounds. Frequent urination Frequent gum & skin infections

Type 2 diabetes can be prevented or controlled by making good lifestyle choices in your diet and exercise. To prevent diabetes, visit Manipal Hospitals, the best endocrinology hospital in Bangalore.

Since the risk of diabetes increases with age and with a family history of diabetes, it is considered a good practice to visit an endocrinologist once every year to examine the need for medication or changing your lifestyle.

ಎಂಡೋಕ್ರೈನೊಲಾಜಿಕಲ್ ಅಸ್ವಸ್ಥೆಗಳ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ದೀರ್ಘ ಸಮಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಮಣಿಪಾಲ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯು ತನ್ನ ರೋಗಿಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಅವರ ಅನುಭವವುಳ್ಳ ಪರಿಣಿತರ ತಂಡವು ಇದಕ್ಕೆ ನಿದರ್ಶನವಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಂಡೋಕ್ರೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಹೇಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಬೇಕು ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಇಂದೇ ನಮ್ಮ ಪರಿಣಿತರೊಬ್ಬರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಲು ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ!

Blogs

ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್
ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ
ಮನೆ ಆರೈಕೆ
ನಮ್ಮನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ
ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಗೆ ಬರೆಯಿರಿ
review icon ನಮ್ಮನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ
ಕರೆ ಮಾಡಿ