பிளாஸ்டிக், ரிகன்ஸ்டிரக்டிவ் மற்றும் காஸ்மெடிக் சர்ஜரி


மணிப்பால் மருத்துவமனையின் பிளாஸ்டிக் மற்றும் காஸ்மெடிக் சர்ஜரி துறை நோயாளிகளின் உடல் பண்பை மீட்டெடுப்பதற்காகவும்,புனரமைப்பதற்காகவும், மற்றும் அவர்கள் வாழ்க்கைத் தரத்தை உயர்த்துவதற்காகவும் உதவி செய்கிறது.

OUR STORY

Know About Us

Why Manipal?

மணிப்பால் மருத்துவமனையின் திறமை வாய்ந்த பிளாஸ்டிக் மற்றும் காஸ்மெடிக் சர்ஜன்கள் ஆயிர கணக்கான நோயாளிகளுக்குப் பல தரப்பட்ட அறுவை சிகிச்சைகளை வெற்றிகரமாக செய்து உள்ளனர். ரிகன்ஸ்டிரக்டிவ், ரெஸ்டொரேடிவ் மற்றும் காஸ்மெடிக் சர்ஜரியில் நோயாளிகளுக்கு பல தரபட்ட விருப்பங்களை நிறைவேற்ற எங்கள் நிபுணர் குழு செயல்படுகிறது மற்றும் அதன் அபாயங்கள், நன்மைகள் பற்றிய ஆலோசனை வழங்குகிறது. தேவைப்படும் போது இந்தத் துறை சிறந்த முடிவுகளை எடுக்க நியூரோ சர்ஜன்,ஆர்தோபேடிக் சர்ஜன் மற்றும் ஆன்கோலொஜிகல் சர்ஜன்களோடும் சேர்ந்து வேலை செய்கிறது.

Treatment & Procedures

டிரஸ்ஸிங்

மேலோட்டப் பார்வை: காயக்கட்டு என்பது காயத்திற்கான பாதுகாப்பு , குணப்படுத்துதல்,உள் இழுத்தல் ஆகியவற்றுக்காக பயன்படுத்தும் பொருள் அல்லது பொருளின் பயன்பாடு. இந்த நடைமுறையில் கழுவுதல்,கிருமி நீக்குதல் மற்றும் காயத்தைப் பாதுகாத்தல் அடங்கும், இது குணப்படுத்தும் வேகத்தில் நல்ல தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும், சரி செய்யப்பட்ட தோலின் செயல்பாடு மற்றும் வடுவின் தோற்றத்தை…

Read More

வடு சிகிச்சை

பிளாஸ்டிக் அறுவை சிகிச்சை நிபுணர் வடுவின் மீது அல்லது அதைச் சுற்றி சிகிச்சை செய்வார். வடு சிகிச்சை க்ரீம்களால் அல்லது நல்ல பலன் தர அறுவை சிகிச்சை செய்யப்படுகிறது. அறுவை சிகிச்சை சிறிய அளவாய் இருக்கலாம் அல்லது பெரிய வடுவுக்கு மேம்பட்ட தொழில்நுட்பம் பயன்படுத்த படலாம். வடுவை முற்றிலுமாக அகற்ற முடியாது ஆனால் அதைக் குறைக்கலாம்

Read More

மணிப்பால் மருத்துவமனையின் பிளாஸ்டிக் மற்றும் காஸ்மெட்டிக் சர்ஜரி துறை குழு கடினமான அறுவை சிகிச்சைகளைச் செய்து நோயாளிகளின் வாழ்வை மேம்படுத்துகிறது  

 • ரீகண்ஸ்டரக்டிவ் மற்றும் ரெஸ்டொரேடிவ் சர்ஜரி

 • கலெஃப்ட் லிப் & பாலேட் ரிப்பேர்

 • பெர்த் அனோமலி கரெக்‌ஷன்

 • ஜா ஸ்ட்ரெய்ட்டனிங்

 • பன்னிகுலெக்டொமி(பாடி கொண்டொரிங்)

 • ரிஜெனெரெடிவ் மெடிசின்

 • ஸ்கார் டிரீட்மெண்ட்

 • செப்டொப்லாஸ்டி(டீவியேடெட் செப்டம் கரெக்‌ஷன்)

 • க்ரானியொசிண்டொஸிஸ் சர்ஜரி(தலை ரிஷெப்பிங்)

 • கை சர்ஜரி

 • டிஷ்யு எக்ஷ்பான்ஷன்(ரிகன்ஸ்ட்ரக்‌ஷனுக்காக அதிக தோல் எடுப்பது)

 • தோல் ட்ரான்ஸ்பலாண்ட்

 • லிம்ப்டிமா சர்ஜரி

 • தோல் கேன்சர் சர்ஜரி

Facilities & Services

கி.பி. 6 வது நூற்றாண்டில் சுஷ்ருத்ரா என்னும் பண்டைய இந்திய மருத்துவர் பிளாஸ்டிக் சர்ஜரியை முதன் முதலில் செய்தார். சுஷ்ருத சம்ஹிதா என்னும் அவர் புத்தகத்தில் 3 வகையான் தோல் மாற்று மற்றும் மூக்கு புனரமைப்பைப் பற்றி விளக்கி உள்ளார். சில காஸ்மெடிக் செயல்முறைகள் –ரைனொப்லாஸ்டி( மூக்கு மாற்றுதல்)-மார்பகம் அகற்றுதல்/ குறைத்தல் சர்ஜரி-கன்னம் இம்ப்லாண்ட்-லிப்போசக்‌ஷன் –லிப் ஆகுமெண்டேஷன் –மார்பக ஆகுமெண்டேஷன்-கன்னம் இம்ப்லாண்ட்

FAQ's

The doctor examines the patient and understands why the surgery is required. The doctor then offers a few options to the patient to select from and then begins to set a surgical plan. This usually involves getting a few X-rays and scans done to identify the path to the best results.

The surgery is usually performed with suitable anesthetics, and in the majority of cases, there is little to no post-operative pain. However, with certain surgeries, there may be a significant amount of pain that will be alleviated through the use of painkillers. Procedures like liposuction, however, are known to cause a fair amount of discomfort. Visit Manipal Hospitals for best plastic surgery treatment in Bangalore.

Cosmetic surgery is a subset of plastic surgery that focuses on improving the aesthetics of a person. Reconstructive surgery is another aspect of plastic surgery that works towards correcting bigger problems with the musculoskeletal and maxillofacial structures.

Every surgical procedure has a component of risk, however, plastic surgery is considered to be extremely safe when it is practiced according to the correct standards. Your doctor should be able to inform you beforehand of all the likely risks of surgery and the different risk factors of each surgical approach. Consult with our experts at the best plastic surgery hospital in Old Airport Road, Bangalore.

Routine health checkups are an important part of maintaining good health. They also allow you to ask your doctor questions about your body, allowing you to understand how to take care of it better.

நியமனம்
சுகாதார சோதனை
வீட்டு பராமரிப்பு
எங்களைத் தொடர்பு கொள்ள
எங்களை தொடர்பு கொள்ள
review icon எங்களை மதிப்பாய்வு செய்யவும்
எங்களை அழைக்கவும்