மனநல மருத்துவம்


மணிப்பால் மருத்துவமனையின் மனநலத் துறை மனதிலும் உடலிலும் பல்வேறு பிரச்சனை இருக்கும் நோயாளிகளுக்கு சிறப்பு வாய்ந்த சிகிச்சை அளிக்கிறது. எங்கள் மனநல மருத்துவத் துறை நாட்டினில் வெற்றி விகிதத்திற்க்கு பிரபலமானது. நாங்கள் உள்நோயாளிகளுக்கும் வெளிநோயாளிகளுக்கும் சிறந்த சேவை வழங்குகிறோம்.

OUR STORY

Know About Us

Why Manipal?

எங்கள் பல்துறை குழு பரந்த அளவிலான சேவைகளை   பால்வினைக் கோளாறுகள்,  டிப்ரஷன், ஸ்கிசோசோபிரனியா, ஆன்சைடி, சப்ஸ்டன்ஸ் யூஸ் டிஸார்டர், டெமென்ஷியா,எடிஎச்டி, ஆட்டிஸம் ,லேர்னிங் டிஸார்டர், ஸ்லீப் டிஸார்டர்,பிஹேவியரல் இஷ்யு அல்லது வேறு பல வகையான மனநோய்களுக்கு சிகிச்சைகளை வழங்குகிறது. நாங்கள் ஒபிடி மற்றும் ஐபிடி சேவை மற்றும் ஆண்களுக்கும் பெண்களுக்கும் தனித் தனி சிகிச்சை அறைகளும் அளிக்கிறோம்.

உலகத்தில் ஐந்தில் ஒரு குழந்தை அல்லது இள வயதினர் மன நலம் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். மணிப்பால் மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளுக்கும் , குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் பல்வேறு  சிறப்பு நிரல்கள் அதாவது குழு சிகிச்சை ஆலோசனை மற்றும் பல சிகிச்சைகள் வழங்கப்படுகின்றன.

மணிப்பால் மருத்துவமனையின் மனநல மருத்துவம் அதிகபட்ச பராமரிப்பை வழங்குகிறது. உள் நோயாளிகளுக்கு சரியான சேவைகளை வழக்கமான சோதனைகள் மூலம் வழங்குகிறது. மணிப்பால் மருத்துவமனைகளில் நார்கோ தெரபி, எலெக்ட்ரோ-கன்வல்சிவ் தெரபி, சைகலாஜிகல் டெஸ்டிங், கவுன்சிலிங், இசிஜி, சி டி ஸ்கேன், மற்றும் எம்ஆர்ஐ போன்ற முழுமையான பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டு, சிகிச்சையும் அளிக்கப்படுகிறது.

உலகத்தில் ஐந்தில் ஒரு குழந்தை அல்லது இள வயதினர் மன நலம் பாதிக்கப்பட்டு உள்ளனர். மணிப்பால் மருத்துவமனைகளில் நோயாளிகளுக்கும் , குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கும் பல்வேறு  சிறப்பு நிரல்கள் அதாவது குழு சிகிச்சை ஆலோசனை மற்றும் பல சிகிச்சைகள் வழங்கப்படுகின்றன. மணிப்பால் மருத்துவமனையின் மனநல மருத்துவம் அதிகபட்ச பராமரிப்பை வழங்குகிறது. உள் நோயாளிகளுக்கு சரியான சேவைகளை வழக்கமான சோதனைகள் மூலம் வழங்குகிறது. மணிப்பால் மருத்துவமனைகளில் நார்கோ தெரபி, எலெக்ட்ரோ-கன்வல்சிவ் தெரபி, சைகலாஜிகல் டெஸ்டிங், கவுன்சிலிங், இசிஜி, சி டி ஸ்கேன், மற்றும் எம்ஆர்ஐ போன்ற முழுமையான பரிசோதனைகள் செய்யப்பட்டு, சிகிச்சையும் அளிக்கப்படுகிறது.

Facilities & Services

நங்கள் சிகிச்சை அளிக்கும் சில கோளாறுகள் : சப்ஸ்டென்ஸ் அல்லது ட்ரக் அப்யூஸ்-செல்ஃப் ஹார்மிங்-ஹாலுசினேஷன், டெலூஷன்,ஷைசொப்ரெனியா- உடல் ரீதியாக வன்முறை அல்லது துஷ்பிரயோகம் செய்யும் போக்கு- உந்துவிசை கட்டுப்பாடு- தற்கொலை எண்ணம்-போஸ்ட் டிராமாடிக் டிஸார்டர்- மூட் டிஸார்டர்- ஆன்சைட்டி டிஸார்டர்-மருந்தின் ஸ்டெபிலைஸ்டேஷன் அல்லது அட்ஜஸ்மெண்ட். மணிப்பாலில் சிகிச்சை பெரும் வெளிநோயாளிகள் முழு உடல் மற்றும் மன பரிசோதனையை மனநல மருத்துவர் மூலம் பெறுவர். மணிப்பால் மருத்துவமனையின் உள்நோயாளி திட்டங்கள் முழுமையான மனநலத்தை மேம்படுத்துவதில் சிறந்து விளங்குகிறது. சிலர் அன்றாட மன அழுத்தத்தைத் தாங்கி கொள்ள முடியாமல் மன நல பாதிப்புக்கு ஆளாகின்றனர். உள்நோயாளி மையங்கள் அமைதியான மற்றும் பாதுகாப்பான சூழ்நிலையை உருவாக்குகிறது. மணிப்பால் மருத்துவமனையின் மனநல துறை மன நல விழிப்புணர்வுக்காக பல சமூக நிகழ்ச்சிகளை நடத்துகிறது. அது மட்டும் அல்லாமல் மனநோயாளிகளின் தொழில் வளர்ச்சியை மேம்படுத்த பகல்நேரப் பராமரிப்பை வழங்குகிறது.

FAQ's

The mental health specialist will first gather general information about the patient's mental health, review the patient's medical history, and conduct a physical examination. Based on the doctor’s findings, further treatment or diagnostic procedures are recommended.

Depression, anxiety, dementia, bipolar disorder, and schizophrenia are some of the most common mental health disorders.

Some of the causes of mental health disorders are childhood abuse, neglect and trauma, loneliness or social isolation, poverty or debt, long-term stress, bereavement, discrimination or genetic dispositions.

Some of the causes of mental health disorders are childhood abuse, neglect and trauma, loneliness or social isolation, poverty or debt, long-term stress, bereavement, discrimination or genetic dispositions. Manipal is the psychiatry hospital in Old Airport Bangalore, visit today for consultation.

Over time, with proper coordination among patients and psychotherapists, mental health disorders can be greatly subdued or eradicated. Some are harder to treat than others but improvement is almost always imminent if time and effort are put in.

Over time, with proper coordination among patients and psychotherapists, mental health disorders can be greatly subdued or eradicated. Some are harder to treat than others but improvement is almost always imminent if time and effort are put in. Looking for cure, visit Manipal Hospitals, the best psychiatry hospital in Bangalore.

Most people who are stressed don’t realize it until it starts manifesting physically in their bodies as other illnesses. Yearly health checkups or even discussions with a therapist can help prevent major illnesses in the future.

Most people who are stressed don’t realize it until it starts manifesting physically in their bodies as other illnesses. Yearly health checkups or even discussions with a therapist can help prevent major illnesses in the future

Explore Stories

நியமனம்
சுகாதார சோதனை
வீட்டு பராமரிப்பு
எங்களைத் தொடர்பு கொள்ள
எங்களை தொடர்பு கொள்ள
review icon எங்களை மதிப்பாய்வு செய்யவும்
எங்களை அழைக்கவும்