விளையாட்டு மருத்துவம்


எல்லா வயதினருக்கும் பல்வேறு வகையான போட்டி நிலைகளுக்கும் ஏற்ற தனித்துவமான விளையாட்டு மருத்துவப் பராமரிப்பாக நாடு முழுவதும் மணிப்பால் மருத்துவ மனையின் விளையாட்டு மருத்துவம் புகழ்பெற்று விளங்குகிறது. பங்கேற்பதற்கு முந்திய உடல்தகுதி மற்றும் காய மதிப்பீடு முதற்கொண்டு விளையாட்டு ஊட்டச்சத்து, விளையாட்டு வீரர் பயிற்சி மற்றும் உடலியல் சிகிச்சை வரை எல்லாதேவைகளையும், தடுத்தல், சிகிச்சையளித்தல், புனர்வாழ்வு அளித்தல் ஆகியவற்றை இலக்காகக் கொண்டு முழுமையான விளையாட்டு சம்பந்தமான பராமரிப்பை நாங்கள் வழங்குகிறோம்.

OUR STORY

Know About Us

Why Manipal?

மணிப்பால் மருத்துவமனையின் மருத்துவர்களுக்கு சிறந்த  சிகிச்சையும் உயர்தர பராமரிப்பையும் வழங்க  பயிற்சியளிக்கப்படுகிறது. எங்கள் ஊழியர்கள் இரக்கமுள்ளவர்கள், அறிவுள்ளவர்கள் மற்றும்  எல்லா விதமான காயங்களையும் பகுத்தாய்வதுக்கு உதவக்கூடிய உயர்தர கண்டறிதல் சாதனங்கள் அவர்களுக்கு அளிக்கப்பட்டுள்ளது. நாங்கள் அனைத்து விளையாட்டு செயல்பாடுகளுக்கும் தொடர்பான சிகிச்சைகளையும் சேவைகளையும் எல்லா வயதினருக்கும் வழங்குகின்றோம்.

Treatment & Procedures

தசைஎலும்பு மறுவாழ்வு

மணிப்பால் மருத்துவமனையின் விளையாட்டு மருத்துவம் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட மறுவாழ்வு சேவைகள் மற்றும் சிகிச்சைகளை தசையெலும்பு நோய், காயம் மற்றும் பிற நிலைகளுக்கு தருகிறது. எங்கள் நிபுணர்கள் போஸ்ட் சர்ஜிக்கல் ஜாய்ண்ட் ரீப்லேஸ்மெண்ட்,ஸ்பைன் பராமரிப்பு, ஃப்ராக்‌ஷர் ரிபேர் , மற்றும் ஸ்போர்ட்ஸ் காயங்களுக்கு மறுவாழ்வு தருகிறார்கள். எங்கள் நோயாளிகளுக்கான தனிப்பட்ட…

Read More

மணிப்பால் மருத்துவமனையில், பயனுள்ள சிகிச்சை மூலம் விளையாட்டு வீரர்களின் செயல்பாடு அற்ற  நேரத்தைக் குறைக்க உதவுகிறோம்.எங்கள் நிபுணர்களால் அளிக்கப்படும் சிகிச்சை பாதுகாப்பானது, நீண்டகால செயல்திறன் இலக்குகளை அடைவதில் கவனம் செலுத்துகிறது. எதையும் பரிந்துரைப்பதற்கு முன், நாங்கள் நோயாளியின் இறுதி நோக்கத்தை சிந்தித்துப் பார்த்து இருக்கக் கூடிய முழு சிகிச்சை ஆப்ஷன்களையும் ஆராய்கிறோம். எங்கள் பல்துறை சார்ந்த விளையாட்டு மருத்துவ அணியினர் குறைந்தபட்ச ஊடுருவல் செயல்முறைகளிலும் மிகவும் மேம்பட்ட ஆர்த்ரோஸ்கோப்பிக் செயல்முறைகளிலும் குறிப்பாக முழங்கால், தோள்பட்டை மற்றும் இடுப்பு காயங்களைப் பொறுத்தவரையிலும் நிபுணர்கள். இது சிகிச்சை பெறும் விளையாட்டு வீரர்கள் விரைவாக குணமடைவதை உறுதி செய்கிறது. தசை எலும்பு நோய்களாலும், காயங்களாலும் அல்லது பிற கோளாறுகளாலும் பாதிக்கப்பட்டுள்ள நோயாளிகளுக்கு மணிப்பாப் மருத்துவ மனையின் விளையாட்டு மருத்துவக் குழு தனிப்பயனாக்கப்பட்ட புனர்வாழ்வு சேவைகளையும் சிகிச்சைகளையும் அளிக்கின்றனர். 

அறுவை சிகிச்சை மூட்டு மாற்று, முதுகெலும்பு பராமரிப்பு, எலும்பு முறிவு சரிசெய்தல் மற்றும் விளையாட்டு காய புனர்வாழ்வு ஆகியவற்றில் எங்கள் நிபுணர்களுக்குப் பரந்த அனுபவம் உள்ளது. நோயாளிகளுக்கு அவர்களின் இயக்கம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும் தனிப்பயனாக்கப்பட்ட சிகிச்சை திட்டங்களை நாங்கள் வழங்குகிறோம்.

எங்கள் மறுவாழ்வு மற்றும் உடலியல் மருத்துவ நிபுணர்கள் தசைத்தொகுதிகளை வலுப்படுத்த விரிவான பணிசார், உடலியல் மற்றும் பொழுதுபோக்கு சிகிச்சைத் திட்டங்களை வழங்குகிறார்கள். காயத்திற்குப் பிறகு தடகள செயல்திறனை மீட்டெடுக்கும் அதே வேளையில், நோயாளிகள் அவர்களின் வழக்கமான தினசரி நடைமுறைக்குத் திரும்புவதற்கு உதவும் தனிப்பட்ட உடற்பயிற்சி திட்டங்கள் இதில் அடங்கும். மணிப்பால் மருத்துவமனையில் உள்ள தசை எலும்புத் திட்டம், முன்னரே தயாரிக்கப்பட்ட அல்லது தனிப்பயனாக்கப்பட்ட பிரேஸ்கள், ஆர்த்தோபீடிக் காலணிகள் மற்றும் பிற சாதனங்கள் எவ்வாறு இயக்கம் மற்றும் சமநிலையை மேம்படுத்த உதவும் என்பதை மதிப்பாய்வு செய்கிறது.

Facilities & Services

மணிப்பால் மருத்துவமனையின் விளையாட்டு மருத்துவம் விளையாட்டு வீரர் மற்றும் விளையாட்டு வீரர் அல்லாத தனிநபர்க்கு  வலி மேலாண்மை மற்றும் காயத்தில் இருந்து விரைவான குணம் ஆகிய பராமரிப்பைத் தருகிறது.  விளையாட்டு மருத்துவக் குழு சர்ஜன்களோடு சேர்ந்து நோயாளிகளின் ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்த  குறைந்தபட்ச ஊடுருவல் சர்ஜிகல் செயல்முறை மூலம் உதவுகிறது. ஆலோசனை சேவைகளும் வழங்குகின்றோம். சில விளையாட்டு மருத்துவ சேவைகள் வருமாறு: அதி நவீனக் கருவிகள் பொருத்தப்பட்ட ஆர்த்ராஸ்கோப்பி தியட்டர் –சிறப்பு சிகிச்சைகள் கொண்ட புனர்வாழ்வு மற்றும் உடல்பயிற்சி யூனிட்டுகளுடன் முழுமையாக  கருவிகள் பொருத்தப்பட்ட மறுவாழ்வு மற்றும் பிஸியோ பகுதி –கீஹோல் சர்ஜரி –முழங்கால், முழங்கை, கணுக்கால்,தோள்பட்டை, சிறு மூட்டுகள் –ஆர்த்ரோஸ்கோப்பிக் தோள் சர்ஜரி  –ஒரு தனிநபரின் சொந்த கல்சர்ட் செல்  இம்ப்லாண்டேஷன்  ஆட்டோலோகஸ் கொண்டரோசைட் –ஆட்டோலொகஸ் ஆஸ்டியோயோகாண்ட்ரல் ஆட்டோக்ராஃப்ட் ரிவிஷன் சர்ஜரி (செயலிழந்த லிகமெண்ட்களுக்கு) - மல்டிலிகமெண்ட்ஸ் மூட்டுக் காயம் மற்றும் மற்ற தசை எலும்புக் காயம் சரிப்படுத்தல் - விளையாட்டு மறுவாழ்வு,உடல்தகுதி பயிற்சி, ஸ்பிலிண்டிங் மற்றும் பிரேஸ்கள்,கின்சியொலாஜி

FAQ's

Specialists come together to conduct a complete analysis of the patient and to provide individual treatment protocols.

Yes, MSDs can be prevented if proper precautions are taken. For instance, those who need to lift heavy objects can be taught to lift using their leg strength rather than using their backs. Visit Manipal Hospitals for sports medicine treatment in Bangalore.

There can be different reasons for the onset of MSDs but there are several diseases that can cause the same. This includes carpal tunnel syndrome, gout, osteoarthritis, and fibromyalgia.

The best way to steer clear or sports-related injuries and the harms of MSDs is to speak with your doctor about precautionary methods. Sports medicine treatment in Old Airport Road is available at Manipal Hospitals, visit today.

Yes, athletes or other working in fields that can cause similar injuries should have periodic check-ups are done to ensure they are safe from serious disorders which may arise in the future.

Explore Stories

நியமனம்
சுகாதார சோதனை
வீட்டு பராமரிப்பு
எங்களைத் தொடர்பு கொள்ள
எங்களை தொடர்பு கொள்ள
review icon எங்களை மதிப்பாய்வு செய்யவும்
எங்களை அழைக்கவும்